Wypracowany wzorcowy program wsparcia coachingowego dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego. Profesjonalne wsparcie w odkrywaniu pasji i zainteresowań życiowych, formułowaniu celów oraz dążenia do nich, odkrywania indywidualnych dróg rozwojowych.