Raport „Uczniowie szkół zawodowych wobec świata dorosłych: wyzwania rynku pracy a możliwości wspierania aktywności zawodowej młodzieży. ”

Studia przypadków dotyczące poszczególnych krajów ukazująca warunki ramowe podejmowania działalności gospodarczej przez młodych ludzi uczestniczących w zawodowej ścieżce kształcenia. Ukazane dobre praktyki, ograniczenia i niebezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście integrowania problematyki przedsiębiorczości w aktywności kształceniowe podmiotów zajmujących się kształceniem zawodowym. Deskrypcja determinantów wyborów zawodowych młodych ludzi, w tym zwłaszcza podejmowania prób prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualno-osobowościowe, sytuacyjne, ekonomiczne, kulturowe, rodzinne- tradycyjne itd.).

Raport ogólny

Raport dla Polski

 

Program przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych

Modułowy cykl szkoleń (48h) dla uczniów szkół zawodowych wraz z scenariuszami zajęć, warsztatów, schematów odgrywania ról i zadań w terenie, gry edukacyjne. Program został zweryfikowany i przetestowany w ramach projektu podczas wspólnych spotkań/zajęć z młodzieżą.

Materiały do programu szkolenia:

Ramowy program szkolenia

Ćwiczenia do szkolenia z przedsiębiorczości

Załączniki do szkolenia

Model coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego

Wypracowany wzorcowy program wsparcia coachingowego dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego. Profesjonalne wsparcie w odkrywaniu pasji i zainteresowań życiowych, formułowaniu celów oraz dążenia do nich, odkrywania indywidualnych dróg rozwojowych. 

Model coachingu

Ćwiczenia na sesje coachingowe