EDU Research Polska sp. z o.o. - Lider

EDU Research Polska sp. z o.o. działa od roku 2012. Głównym obszarem działalności są usługi o charakterze analityczno-badawczym, rozwojowym, konsultingowo-doradczym. Specjalizuje się także w szeroko pojętych działaniach oraz pracach wdrożeniowych i rozwojowych. Realizuje oraz pomagamy realizować przedsięwzięcia w obszarze działań społecznych, związane m.in. z profesjonalizacją usług społecznych oraz dostarczaniem nowoczesnych, wysokiej jakości rozwiązań w tym zakresie. Od wielu lat oferujemy również usługi coachingowe, poradnicze, superwizyjne dla różnych grup odbiorców. Ważnym elementem działalności firmy są analizy funkcjonowania szkół w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w tym zwłaszcza umocowanie szkół w lokalnych, regionalnych oraz ponadnarodowych sieciach współpracy. Szczególnie zainteresowanie budzi problematyka rozwoju zawodowego oraz nabywania kwalifikacji zawodowych w powiązaniu z procesami kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, efektywności procesów edukacyjnych i kształcenia zawodowego.

W ramach prowadzonych projektów EDU rozwinęło również działalność w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego skierowanego do różnych grup wiekowych – młodzieży oraz dorosłych oraz w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych i wspierających rozwój zawodowy – również tzw. szkoleń miękkich rozwijających umiejętności osobiste i interpersonalne.

EDU jest zaangażowane w rozwój koncepcji coachingu społecznego i rodzinnego i jego wykorzystania we pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom poszukującym pracy. Koncepcje zostały wypracowane we współpracy ponadnarodowej i z wykorzystaniem partnerstwa między sektorowego (wyższe uczelnie, instytucje pomocowe-pozarządowe)oraz doświadczeń partnera niemieckiego w tym zakresie.

IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH jest prężną niemiecką instytucją, która posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań społecznych, szczególnie z obszaru edukacji, jak również w szeroko rozumianej sferze społeczno- kulturalnej. Drugą gałęzią działalności IFN jest organizacja szkoleń z zakresu edukacji, doradztwa i zarządzania w obszarze społeczno-kulturalnym. IFN bardzo aktywnie uczestniczy w europejskich projektach skierowanych do młodzieży, które mają na celu poprawę mobilności, rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi oraz budowaniem sieci kontaktów pomiędzy młodzieżą z Polski i Niemiec. Koordynuje współpracę między szkołami zawodowymi a pracodawcami, u których uczniowie odbywają kształcenie praktyczne.

ASOC Associazione Silenziosi Operai della Croce

Associazione Silenziosi Operai della Croce to duża organizacja sieciowa włączona w międzynarodowe struktury (Włochy, Portugalia, Polska, Kolumbia, Kamerun, USA, Węgry). Działająca w różnych sektorach usług społecznych i rozwojowych organizacja posiada własną duchowość, specyficzne cele działania i metodologię, widoczną na trzech płaszczyznach oddziaływania: indywidualnej, zespołowe/grupowej oraz eklezjalnej. Centralną zasadą oddziaływań jest koncepcja oparta na zasobach i modelu salutogenetycznym, przy jednoczesnym uwypukleniu jednostki jako podmiotu osobowego wspieranego poprzez zasadę empowermentu.

ASO prowadzi szereg ośrodków (centrów) pomocowych oraz rehabilitacyjnych w różnych miastach Włoch. Posiada własne wydawnictwo międzynarodowe „Edizioni CVS” i 2 czasopisma: L’Ancora i L’Ancora nell’Unità di Salute (nadzieja i nadzieja na rzecz jedności w zdrowiu). Współpracuje z wyższymi uczelniami m.in. z Katolickim Uniwersytem Sacro Cuore w Rzymie, w ramach własnego centrum szkoleniowego w Moncrivello. Ważnym kierunkiem aktywności praktycznych oraz edukacyjnych pozostaje problematyka rozwoju zawodowego, dopasowania zawodowego ich uwarunkowań oraz metod wsparcia, z uwzględnieniem aspektów duchowości i religijności.

Od 2002 roku Stowarzyszenie zostało zatwierdzone jako dostawca kształcenia ECM z Ministerstwa Zdrowia oraz z certyfikacją w ośrodku szkoleniowym, że wprowadziła system zarządzania jakością w zakresie projektowania akredytowanych szkoleń i rozwoju zawodowego. Eksperci zaangażowani ze strony ASOC: