Studia przypadków dotyczące poszczególnych krajów ukazująca warunki ramowe podejmowania działalności gospodarczej przez młodych ludzi uczestniczących w zawodowej ścieżce kształcenia. Ukazane dobre praktyki, ograniczenia i niebezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście integrowania problematyki przedsiębiorczości w aktywności kształceniowe podmiotów zajmujących się kształceniem zawodowym. Deskrypcja determinantów wyborów zawodowych młodych ludzi, w tym zwłaszcza podejmowania prób prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualno-osobowościowe, sytuacyjne, ekonomiczne, kulturowe, rodzinne- tradycyjne itd.).